„მშრომელთა გაზეთი” – ნომერი 4


გაფიცვამ გაამართლა! – რა მოიგეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მშრომელებმა?

თერაპევტთა პროფკავშირის გამოცდილება საქართველოში – სოფო ჯაფარიძე, ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროს პროფკავშირი – სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე & პროფკავშირების ახალი გაერთიანების გამგეობის წევრი;

იხილეთ ბმული: https://bit.ly/3uxgvZO