„მშრომელთა გაზეთი” – ნომერი 3


🔴 რატომ დაიწყო სოციალური სააგენტოს გაფიცვა?
🔴 ექთნობიდან მშრომელთა აგიტატორობამდე – ნონა ზანდარაშვილი;
🔴 შერჩევითი მზრუნველობა და ბრძოლა შრომითი უფლებებისთვის – თეა ნარიმანიშვილი;
🔴 სოციალური მუშაკების ბრძოლა და გამოწვევები – ქეთევან ხუციშვილი;

იხილეთ ბმული: shorturl.at/pOY59