„მშრომელთა გაზეთის“ ოქტომბრის ნომერი


„მშრომელთა გაზეთის“ ოქტომბრის ნომერი – ონლაინ ბმული: https://bit.ly/3bMpfBd

🔴 რა არის „დამოუკიდებელი პროფკავშირების ახალი გაერთიანება”?

🔴 საცხოვრებელი ხელფასი ექთნებს!

🔴 სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

🔴 ქცევით თერაპევტთა შრომა და ანაზღაურება

🔴 სოციალური სააგენტოს თანამშრომლები კოლექტიურ დავაში არიან