მშრომელთა კრებული


კრებულში თავმოყრილია „დამოუკიდებელი პროფკავშირების ახალი გაერთიანების“ წევრი მშრომელების ნაშრომები: https://bit.ly/3OBQ8tI