დოკუმენტები


  • საცხოვრებელი ხელფასი საქართველოში – კონფერენციის ჟურნალი 

    საცხოვრებელი ხელფასი საქართველოში – კონფერენციის ჟურნალი 

    ეს კონფერენცია იყო პირველი მცდელობა გაიხსნას დისკუსია საქართველოში არსებული სახელფასო პოლიტიკის გაანალიზების გარშემო და დავიწყოთ ფიქრი ღირსეულ ხელფასზე საცხოვრებელი ხელფასის პრიზმიდან. საცხოვრებელი ხელფასის იდეა გულისხმობს, რომ მშრომელების ანაზღაურება იყოს გარანტი „სულ მინიმუმ ბაზისური, თუმცა ღირსეული ცხოვრების პირობებისა, რაც საზოგადოების მიმდინარე ეკონომიკური განვითარების დონის შესაბამისი იქნება. მშრომელები და მათი ოჯახები უნდა ცხოვრობდნენ სიღარიბის ზღვარს ზემოთ და…


  • მშრომელთა კრებული

    მშრომელთა კრებული

    კრებულში თავმოყრილია „დამოუკიდებელი პროფკავშირების ახალი გაერთიანების“ წევრი მშრომელების ნაშრომები: https://bit.ly/3OBQ8tI