პუბლიკაციები


  • რატომ გვჭირდება ღირსეული ხელფასი?

    რატომ გვჭირდება ღირსეული ხელფასი?

    სიღარიბე მსოფლიოს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ბევრი დასაქმებულისთვის ანაზღაურება არ წარმოადგენს მათი და მათი ოჯახების სიღარიბიდან გამოსვლის საშუალებას. Covid-19 პანდემიამ კი უფრო გაამწვავა აღნიშნული მდგომარეობა და ცხადყო ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ გამოწვევები. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ნაბიჯი გადაიდგა მუშაკთათვის საცხოვრებელი ხელფასის უზრუნველსაყოფად, უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არცერთი დასაქმებული არ დარჩეს საცხოვრებელი ხელფასის მიღმა […]