• კლინიკები გაზრდილ ხელფასებს კვლავ არ გასცემენ

  კლინიკები გაზრდილ ხელფასებს კვლავ არ გასცემენ

  2023 წლის იანვრის თვიდან „დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირების ახალი გაერთიანებაში“ შემავალი „პროფკავშირი სოლიდარობის ქსელის“ წევრი ექთნების კოლექტიური ძალისხმევით საქართველოს მთავრობამ გამოსცა დადგენილება, რომლის თანახმადაც მოხდებოდა ექთნებისა და ექიმების ხელფასების მინიმალური საათობრივი სტანდარტის განსაზღვრა. ეს იყო წინ გადადგმული და პირველი ნაბიჯი, რომელიც დაიწყებდა მედმუშაკების დანაშაულებრივად დაბალი და დაურეგულირებელი ხელფასების გაუმჯობესებას, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ეტაპის ზრდა არ…

 • 8 მარტის მსვლელობა: ქალები კრიზისის წინააღმდეგ!

  8 მარტის მსვლელობა: ქალები კრიზისის წინააღმდეგ!

  8 მარტს გამოვდივართ, რადგან ყოველდღიურად იზრდება ცხოვრების ხარჯი, გაუსაძლისი და უშედეგოა ინდივიდუალური ბრძოლა ჩვენი და ჩვენი ოჯახების მოთხოვნილებებისთვის.  გაძვირებული ცხოვრება განსაკუთრებით აისახა ქალებზე, რადგან: როდესაც ქალები და ოჯახები ვერ ახერხებენ მათი ცხოვრების ხარჯების დაფარვას, უწევთ რთული გადაწყვეტილებების მიღება: ყველა ზემოხსენებულ  “გამოსავალს” ყოველთვის აქვს მავნე  შედეგები. ადამიანებს უწევთ უარის თქმა პირად სივრცეზე, ოჯახზე, თავისუფალ დროსა და…

 • ფინანსური კაპიტალის გავლენა ქართველ მშრომელებზე

  ფინანსური კაპიტალის გავლენა ქართველ მშრომელებზე

  1. შესავალი პოსტსაბჭოთა სივრცე, განსაკუთრებით კავკასიის რეგიონი, ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მკვეთრი პოლიტიკური და ეკონომიკური ცვლილებების ველად იქცა. ომებიდან სამოქალაქო ომებამდე, დეინდუსტრიალიზაციიდან და მასიურ პრივატიზაციამდე, რევოლუციებამდე და წმინდა ნეოლიბერალური პოლიტიკური დღის წესრიგის დაწყებამდე, საქართველო სსრკ-ს დაშლის შემდეგ გახდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევების წინაშე მყოფი ქვეყანა რეგიონში.  ქვეყანაში პოლიტიკური ეკონომიკის პერსპექტივა თავისებურად საინტერესოა, რადგან დღევანდელი ეკონომიკა მიმართულია…

 • რატომ გვჭირდება ღირსეული ხელფასი?

  რატომ გვჭირდება ღირსეული ხელფასი?

  სიღარიბე მსოფლიოს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ბევრი დასაქმებულისთვის ანაზღაურება არ წარმოადგენს მათი და მათი ოჯახების სიღარიბიდან გამოსვლის საშუალებას. Covid-19 პანდემიამ კი უფრო გაამწვავა აღნიშნული მდგომარეობა და ცხადყო ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ გამოწვევები. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ნაბიჯი გადაიდგა მუშაკთათვის საცხოვრებელი ხელფასის უზრუნველსაყოფად, უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არცერთი დასაქმებული არ დარჩეს საცხოვრებელი ხელფასის მიღმა…

 • რატომ გვჭირდება მინიმალური ხელფასი და პროგრესული გადასადები 

  რატომ გვჭირდება მინიმალური ხელფასი და პროგრესული გადასადები 

  27 მარტს, თბილისში, საწვავის გაზრდილი ფასების წინააღმდეგ ხალხმრავალი საპროტესტო მსვლელობა მოეწყო. დემონსტრანტებმა მთავრობას ფასების შემცირების საკუთარი ხედვაც გააცნეს: საწვავზე აქციზის გადასახადის შემცირება, ან მცურავ რეჟიმზე გადაყვანა. ეს არ იყო მხოლოდ საწვავის ფასების წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქცია, არამედ იმ დაგროვილი უსამართლობის განცდის ამოხეთქაა, რომელიც მიმდინარე ინფლაციის ფონზე გამძაფრებულმა ქრონიკულმა სიღარიბემ და უთანასწორობამ გააჩინა. უკრაინაში მიმდინარე ომმა…

 • საარსებო მინიმუმი როგორც მოძველებული გაანგარიშების მეთოდი

  საარსებო მინიმუმი როგორც მოძველებული გაანგარიშების მეთოდი

  მოსახლეობის ცხოვრების დონე არის უმნიშვნელოვანესი კატეგორია, რომელიც ასახავს ადამიანის სხვადასხვა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების დონეს. ცხოვრების დონის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორია კი არის საარსებო მინიმუმი, რომლითაც შესაძლებელი უნდა იყოს ძირითადი სასურსათო და არასასურსათო პროდუქტების შეძენა და  კომუნალური ხარჯების გადახდა. საქართველოს კანონი „საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესის შესახებ“ საარსებო მინიმუმს განსაზღვრავს როგორც საქართველოს მოქალაქეთა სოციალური დაცვისა და სოციალური გარანტიების საფუძველს…

 • სოციალისტებმა გამოიგონეს ზაფხულის შვებულება

  სოციალისტებმა გამოიგონეს ზაფხულის შვებულება

  ზაფხულში შრომა გაუსაძლისია და ჩვენ მოუთმენლად ველით შვებულებას. 1930-იანი წლების საფრანგეთში მშრომელთა მოძრაობამ მთავარ პრიორიტეტად დაისახა შვებულებისთვის ბრძოლა და უფროსები აიძულა ჩვენთვის პლაჟზე დასასველებლად ხელფასი გადაეხადათ – ანაზღაურებადი შვებულება. მზე არ ანათებდა ბურჟუაზიული საფრანგეთისთვის 1936 წელს. მაღალი საზოგადოების ქალბატონები წუწუნებდნენ, რომ შემოსეული პროლეტარების ურდოები დიდ ადგილს იკავებდნენ მათ საყვარელ პლაჟებზე. ლაჟვარდოვანი სანაპიროს რესტორნების მფლობელებს ისიც…

 • ღირსეული ხელფასი – მშრომელის ხედვა

  ღირსეული ხელფასი – მშრომელის ხედვა

  ავტორი: თეა ნარიმანიშვილი, სოციალური აგენტი, სოლიდარობის ქსელის პროფკავშირის წევრი ნებისმიერი დასაქმებული ადამიანი, რომელიც ეწევა შრომას სახელმწიფო სტრუქტურაში ან კერძო ორგანიზაციაში მისი შრომის სანაცვლოდ იღებს ანაზღაურებას, რომელიც მეტ-ნაკლებად ასახავს გაწეული შრომის ღირებულებას.  საქართველოში არსებული კანონმდებლობის დონეზე, ვინაიდან მინიმალური ხელფასი განსაზღვრულია 20 ლარით, დამსაქმებლებს სრული თავისუფლება აქვთ ხელფასის დადგენისას. ის არ არის შეზღუდული რის ქვემოთ არ შეიძლება…

 • საცხოვრებელი ხელფასი საქართველოში – კონფერენციის ჟურნალი 

  საცხოვრებელი ხელფასი საქართველოში – კონფერენციის ჟურნალი 

  ეს კონფერენცია იყო პირველი მცდელობა გაიხსნას დისკუსია საქართველოში არსებული სახელფასო პოლიტიკის გაანალიზების გარშემო და დავიწყოთ ფიქრი ღირსეულ ხელფასზე საცხოვრებელი ხელფასის პრიზმიდან. საცხოვრებელი ხელფასის იდეა გულისხმობს, რომ მშრომელების ანაზღაურება იყოს გარანტი „სულ მინიმუმ ბაზისური, თუმცა ღირსეული ცხოვრების პირობებისა, რაც საზოგადოების მიმდინარე ეკონომიკური განვითარების დონის შესაბამისი იქნება. მშრომელები და მათი ოჯახები უნდა ცხოვრობდნენ სიღარიბის ზღვარს ზემოთ და…

 • მშრომელთა კრებული

  მშრომელთა კრებული

  კრებულში თავმოყრილია „დამოუკიდებელი პროფკავშირების ახალი გაერთიანების“ წევრი მშრომელების ნაშრომები: https://bit.ly/3OBQ8tI